اخبار

در حسن آباد فشافویه صورت گرفت

هدیه پایگاه بسیج پگاه تهران در روز عید قربان به نیازمندان روستای ابراهیم آباد

در روز عید قربان بسیجیان به نیازمندان روستای ابراهیم آباد گوشت گرم هدیه دادند .
درراستای کمک های مومنانه از محل صندوق پایگاه بسیج قدر یه راس گوسفند در روز عید قربان تهیه گردید . همزمان با عید سعید قربان بسیجیان پایگاه بسیج قدر شرکت صنایع بسته بندی پگاه حوزه بسیج کارگری باقرشهر یک راس گوسفند تهیه نموده و ضمن ذبح آن ، گوشت آنرا در بین نیازمندان روستای ابراهیم آباد حسن آباد فشافویه توزیع شد .

اضافه کردن دیدگاه جدید