اخبار

نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان بهارستان

نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان بهارستان

توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران نظارت ستادی از حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان بهارستان در تاریخ 4شهریورماه 97 توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران انجام گردید .در ضمن سرکشی از پایگاه ها و شرکت های تابعه نیزبعمل آمد .سازمان بسیج کارگری استان تهران
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید