اخبار

نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری477حربن ریاحی اسلامشهر

نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری حربن ریاحی اسلامشهر

توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران نظارت ستادی از حوزه مقاومت بسیج کارگری 477حربن ریاحی اسلامشهر در تاریخ 6 شهریورماه 97 توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران انجام گردید .در ضمن سرکشی از پایگاه ها و شرکت های تابعه نیزبعمل آمد .سازمان بسیج کارگری استان تهران
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید