اخبار

در شرکت کاشی سعدی اتفاق افتاد

دیدار صمیمانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی با مدیر عامل جدید کاشی سعدی

با توجه به تغییر مدیریت در شرکت کاشی سعدی، برادر خزایی فرمانده حوزه شهید برونسی با مدیرعامل جدید دیدار و گفتگو کردند.
فرمانده حوزه بسیج کارگری شهید برونسی و فرمانده پایگاه سیدالشهدا(ع) بامدیرعامل شرکت کاشی سعدی اقای دکتر مالکی دیدار و گفتگو کردند . در این دیدار برادر خزایی ضمن تبریک به مدیر عامل جدید گزارشی از فعالیت بسیجیان حوزه مقاومت شهید برونسی باقر شهر ارائه نمود . همچنین وی درخصوص طرح شهید برونسی و طرح شهید کریمی (رفع موانع تولید ) توضیحاتی داده و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مدیرعامل جدید اعلام نمود .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید