اخبار

در استان تهران برگزار شد

برگزاری مراسم کمک مومنانه در شهرک صنعتی سالاریه ورامین

در شرکت صنعتی پیمان با همت حوزه کارگری ورامین مراسم کمک مومنانه برگزار شد
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران،مراسم کمک های مؤمنانه در کارخانه صنایع پیمان واقع درشهرک صنعتی سالاریه برگزار گردید.در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه ورامین جناب سرگرد تاجیک،مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه استان تهران جناب سرهنگ دوم پاسدار علمدار از خیرین تقدیر شده است.شایان ذکر می باشد در این مراسم ۲۴۹۸بسته های معیشتی وکارت هدیه اعتباری به ارزش هرپبسته وکارت ۳۰۰۰۰۰میلیون ریال بین کارگران خط مقدم تولید وکارگران ساختمانی وروزمزد شهرستان اهداء گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید