اخبار

بسیج کارگری استان تهران
در شهرستان شهریار صورت گرفت .

بازدید از شرکت پیکره و تندیس شهریار

دیدار و گفتگوی صمیمانه فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان شهریار با مدیرعامل شرکت پیکره و تندیس شهریار صورت گرفت .
فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان شهریار به همراه مسئول بازرسی حوزه و مسئول فرهنگ کار و تولید حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر (کارگری) شهرستان شهریار از شرکت پیکره و تندیس شهریار دیدار نموده و با فرمانده محترم پایگاه مقاومت گفتگو کردند . در این گفتگو ضمن استماع سخنان فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج شرکت در خصوص وضعیت شرکت در بخش های تولید ، فروش ، تهیه و تامین مواد اولیه ، مشکلات شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت . در این دیدار مقرر گردید شرکت جهت مقابله با ویروس منحوس کرونا توسط پایگاه شهید صالحی ضدعفونی گردد .

اضافه کردن دیدگاه جدید