1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران -بیش از ۶ هزار بسیجی در طرح "شیفت ایثار کارگری" استان تهران شرکت می‌کنندمسئول سازمان...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران -۵هزار کارگر بسیجی استان تهران، امروز به صورت رایگان در خدمت تولید هستندشاید تاکنون...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران در روز سه شنبه مورخ 20شهریورماه97 کارخانه بلور سازی واقع در شهرستان ورامین نسبت به برگزاری...
مراسم گرامی داشت روز بسیج کارگری با حضور سردار کریمی