1
2
3
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران،روز شنبه مورخه 29/6/99 با تلاش و پیگیری مجموعه بسیج کارگری شبکه تلویزیونی ایران کالا...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران به نقل از حوزه کارگری ری،جمعی از بسیجیان متدین ری با شرکت در مراسم حرم عبدالعظیم حسنی...
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران به نقل از حوزه کارگری ری،ریئس بنیاد مستضعفان،روز پنجشنبه هفته گذشته از شرکت سیمان تهران...
بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران
بسیج کارگری استان تهران