03 ارديبهشت 1397 - 01:55
افتتاح پایگاه شهدای دذق -سازمان بسیج کارگری استان تهران
03 ارديبهشت 1397 - 01:37
سازمان بسیج کارگری استان تهران -حمایت از کالای ایرانی -فروردین 97
08 آذر 1396 - 10:41
کمک رسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه توسط عوامل سازمان بسیج کارگری استان تهران
08 آذر 1396 - 10:33
کمک رسانی به مردم زلزله زده کرمانشاه توسط عوامل سازمان بسیج کارگری استان تهران
08 آذر 1396 - 10:25
یادواره شهدای کارگری استان تهران
برگزاری نهمین یادواره67 شهید کارگری شهرستان اسلامشهر
08 آذر 1396 - 10:12
برگزاری نهمین یادواره67 شهید کارگری شهرستان اسلامشهر
یادواره شهدای کارگری استان تهران
برگزاری نهمین یادواره67 شهید کارگری شهرستان اسلامشهر

صفحات