25 دى 1398 - 09:30
در شهرستان ری در حال برگزاری است.
حوزه کارگری شهرری برگزار کرد
24 دى 1398 - 11:39
در شهرستان باقرشهر برگزار شد
توسط حوزه کارگری شهرستان باقرشهر برگزار شد
21 دى 1398 - 01:51
در سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران برگزار گردید.
توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران
21 دى 1398 - 12:03
در شهرستان رباط کریم برگزار شد
توسط وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت افتتاح گردید
11 دى 1398 - 08:31
در شهرستان اسلامشهر برگزار شد
به مناسبت حماسه نهم دی و هفته بصیرت برگزار شد
10 دى 1398 - 11:41
بازدید از کارخانه سایپا پرس
بازدید مسئولین شهرستان از خطوط تولید شرکت سایپا پرس به مناسبت هفته بصیرت و حماسه 9 دی

صفحات