21 شهريور 1397 - 01:55
شیفت ایثار در شهرستان ورامین با حضور رئیس سازمان بسیج کارگری استان تهران
21 شهريور 1397 - 01:51
حضوررئیس سازمان بسیج کارگری استان تهران در کارخانجات برگزارکننده رزمایش شیفت ایثار
21 شهريور 1397 - 01:32
برگزاری شیفت ایثار در شهرستان ورامین با حضور جناب سرهنگ سلیمانی مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران ٰ نماینده محترم سازمان بسیج کارگری کشور حاج آقا وکیلی ٰ جناب سرگرد تاجیک فرمانده محترم ناحیه ورامین ٰومسئول محترم اداره کار شهرستان ورامین وفرمانده حوزه کارگری ورامین
20 شهريور 1397 - 09:22
بیش از ۶ هزار بسیجی در طرح "شیفت ایثار کارگری" استان تهران شرکت می‌کنند
مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه سیدالشهداء استان تهران با اشاره به اجرای طرح "شیفت ایثار کارگری" در استان تهران گفت: بیش از ۶ هزار بسیجی در این طرح بدون هیچ‌گونه دستمزدی به صورت خودجوش برای کارفرما و تولیدی‌ها کار می‌کنند
07 شهريور 1397 - 12:13
نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری477حربن ریاحی اسلامشهر
توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران
07 شهريور 1397 - 11:57
نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان بهارستان
توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران
07 شهريور 1397 - 11:51
توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران
نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی باقر شهر
07 شهريور 1397 - 11:44
توسط مسئول سازمان بسیج کارگری استان تهران
نظارت از حوزه مقاومت بسیج کارگری مالک اشتر شهرستان ری

صفحات