1
2
3
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران:با همت و تلاش بسیجیان کارگر در کارخانه ایران خودرو دیزل محیط وفضاهای عمومی و خط تولید...
به گزارش سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان تهران:شرکت تولیدی صنعتی صدف به دلیل سیل اخیر استان سیستان و بلوچستان که منجر به از بین رفتن بخشی از...
به گزارش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران:تعدادی از بسیجیان کارگر حوزه شهرستان باقرشهر در قالب گروه جهادی به منظور کمک رسانی به مردم عزیز...
مراسم گرامی داشت روز بسیج کارگری با حضور سردار کریمی