1
2
3

به گزارش  خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان تهران در تاریخ 30اردیبهشت ماه 96از حوزه کارگری مالک اشتر ری واقع در مجتمع صنعتی سیمان تهران و همچنین از...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران بمناسبت هفته کار و کارگر و روز بسیج کارگری مراسمی در شهرستان ورامین با حضور جمعی از...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان تهران جلسه شورای عالی قشر کارگری و جلسه هم اندیشی با حضور مدیران صنعت -فرماندهان حوزه های...