1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری و کارخانجات استان تهران به مناسبت هفته عفاف و حجاب جمعی از خواهران بسیجی در خیابان منتهی به حرم...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارخانجات و کارگری استان تهرانٰٰ جمعی از خواهران بسیجی در کلاس سبک زندگی اسلامی شرکت نمودند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان تهران جمعی از بانوان و خواهران بسیجی شهرستان ری به مناسبت هفته عفاف و حجاب در حرم...
مراسم گرامی داشت روز بسیج کارگری با حضور سردار کریمی